D10b:049 - 050


(Rubrik:)

Röökz Sochn
Notarum Explicatio 1    Walla Cronehemman            1.
    Hafuer i byemåll 229 alnar bred åker
A   J Westergierdet såås            24 tunnor
B   J Östergierdet vthsäde          25 tunnor
C   Engh till 28 Lass höö.

2   Frelsehemman Jbidem            1.
    Hafuer i byemåll 169 alnar bred åker
A   Vthsäde i Wästergierdet         17 7/8 tunna
B   J Östergierdet såås                  18 3/8 tunna
C   Engh till 20 Lass höö.

3   Cronehemman Jbidem            1.
    Hafuer i byemåll 161 aln bred åker.
A   Vthsäde i Wästergierdet1       16 7/8 tunneland
B   J Östergierdet såås               17 ½ tunna
C   Engh till 18 Lass höö.

4   Cronehemman Jbidem            ½
    Hafuer i byemåll 77 alnar bred åker
A   J Westergierdet sås               8 ½ tunna
B   i Östergierdet sås                  8 ½ tunna
C   Engh till 10 Lass höö.

5   Skattevthiord til Jngewaldz      1
    Hafuer i byemåll 65 alnar bred åker.
A   J Westergierdet sås               6 7/8 tunna
B   J Östergierdet sås                  7 1/8 tunna
C   Eng till 8 lass höö. folio 42

6    Frelsehemman Jbidem            1.
    Hafuer i byemåll 95 alnar bred åker
A   i Westergierdet sås                  10
tunnor
B   i Östergierdet såås                  10 ½ tunna
C   Engh till 16 Lass höö.

Till ofuanbenemte Walla ähr nödtorfftig
vthmarck och någen skog.

(Text på kartbilden:)

Här tager Runne- sta engh widh

Skeenwaldz engh

Suartmylla någet Leer blandat

Leerblandat jord

Suart mylla

Hård waldz eng

gierdes eng

odugeligh wald

Suartmylla

Suart mylla

Scala ulnarum
1 Wastergierdet ms