D10b:005 - 006


(Rubrik:)

Harsta Sochn

Notarum Explicatio 1   Skeeby Skattehemman      1
    Hafwer i byemåll 70 alnar bred åker
A   Norregierdet   } Vthsäde      } 17 3/4 tunna
B   Södregierdet   }                    } 20 tunneland
C    Engh till       20 Lass höö

2   Skattehemman Jbidem      1
    Hafuer i byeskiffte 39 alnar bred åker
A    Norregierdet                9 7/8 tunna
B    Södregierdet                11 1/4 tunna
C    Engh till                       12 Lass höö  

3   Skattehemman Jbidem   ½
    Hafuer i byeskiffte 35 alna bred åker.
A   Norregierdet   } Vtsäde   }   8 7/8 tunnor
B   Södregierdet   }               }   10 tunnor
C    Engh till                10 Lass höö

4   Cronehemman Jbidem      ½
    Hafuer i byemål 26 alna bred åker
A   Norregierdet                  6 5/8 tunnor
B   Södregierdet                  7 ½ tunna
C   Engh till           8 Lass höö.

5   Cronehemman Jbidem         1.
    Hafwer i byemål 26 alnar bred åker.
A   Norregierdet vthsäde         6 5/8 tunna
B   Södregierdet vthsade1        7 ½ tunna
C   Engh till 8 Lass höö.

6   Cronehemman Jbidem      1/8
    Hafwer i byemåll 9 alnar bred åker
A   Norregierdet vthsäde      2 1/4 tunna
B   Södregierdet vthsäde1      2 5/8 tunna
C    Engh till 2 Lass höö.
   
    Till ofuanbenemte Skeeby ähr någen skogh och
    vthmarck. flere Lägenheeter fins der till
    jnga.

D   En Engh till Åsby i Kumbla sochn. till 30
    Lass höö

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum

Leerblandat jord

Här tager Carleby ägor wid

Här tager Östa ägor widh

Leerblandat jord

Hårdh waldz eng

Biörke Leera

Här på denna sijdan tager Lämminge agor2 wid

Leerblandat Jord

Tompter

Här tager Bodzgardz ägor wid

Lind

Betes wald

Biorke Lera3

Här tager Tungelunda ägor wid

Elack skeenwaldz engh med eckeskog vthi

Elack skeenwaldz engh med eckeskog vthi

Skildnan emellan Åsby eng och Skeeby engh


1 Fel för vthsäde
2 Fel för ägor
3 Fel för Biörke Lera