D10b:051


(Rubrik:)

Notarum Explicatio.

1   Hämmingzstorp Cronehemman       1.
A   Vthsäde i Norregierdit               4 tunnor
B   J Södrefierdit såås                     4 ½ tunnor
C   Engh till 14 Lass höö.
    Jngen skog eller vthmarck.
    Detta hemman hafuer en vthiord:
    Häyla och Jngewaldzstorp, fins igen
    folio.

D   En Engh till Jngewaldzstorp. til 10
    Lass höö.

2   Steen. Skattehemman      1/4
E   Ett åhrs vthsäde som åhrligen såås      2
tunnor
D   Engh till 20 Lass höö.
    Någen skog och vthmarck.

(Text på kartan:)

god hård waldz eng

god hårdwaldz eng


(Nedre kartbilden:)

Leerjord

Eng

mul jord

mul iord

Skeen waldz eng