D10b:052


(Rubrik:)

Rööck Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Hillinghsta skattehemman       ½
    Hafuer i byemåll 37 alnar.
A   Östergierdet vthsäde        17 tunnor
B   Westergierdet                  15 3/8 tunna
C   Engh till 12 Lass höö.

2   Hagen Skattehemman         1.
    Hafuer i byemål vthi Hilling
    sta 37 alna bred åker.
A   Östergierdet vthsäde         17
tunnor
B   Westergierdet                  15 3/8 tunna
C   Engh till 12 Lass höö.
   
    Hagen hafuer 1 attingh
    iord i Millingstorp. fins
    igen folio 53. Transporterat
    Vthsäde i    {Östergierdet   2 1/4 tunnor
                      {Westergierdet   1 3/4 tunna
   
Engh till 5 las höö.

    Till Hillingsta ähr någen
    skog och ringa vthmarck

Notarum Explicatio.

3   En skattevthiord i Hillingsta som lyder
    till halfue skattegården i Kålsta och
    hafuer i byemål 16 alnar bred åker1
A   Östergierdet vthsäde      7 ½ tunna
B   Westergierdet               6 5/8 tunna
C   Engh till 5 Lass höö.

4   En Frelsevthiord till Knijfstorp denne
    hafuer 16 alnar i byemåll.
A   Östergierdet vthsäde            7 ½ tunna
B   Westergierdet                     6 5/8 tunna
C   Engh till 5 Lass höö.


(Text på kartbilden:)

denne bäck skilier Kålsta och Hillingsta ägor åth

Hårdwaldz engh

Hage

Här tager Milling- stadz ägor wid


Notandum
Till Hagen ähr en vthiord i Högby lycka
och ähr hijt transporterat. Hafuer i byemåll
Vthsäde i   {Östergierdet   2 1/8 tunna
                   Westergierdet
2 1/8 tunna
Engh till 2 Lass höö.
Till Hagen ähr en vthiord i Egbola
folio 64 Numero 6. Transporterat.
Byamåll 29 alnar.

Vthsäde i    {Norregierdet   4 3/4 tunna
                   {Södregierdet 5 tunnor
Engh till 12 Lass höö.


gierdes engh

Leer blandat jord

Leer blandat jord

Hårdwaldz engh

gierdes engh


1 Aker ms