D10b:053 - 054


(Rubrik:)

Rööck1
Notarum Explicatio 1   Millinghstorp Skattehemman       1 ½
    och brukas tillhoopa, hafua i byemåll 64
    alnar bred åker
A   Östergierdet vthsäde         22 ½ tunna
B   Westergierdet vthsäde      20 tunnor
C   Engh till 50 lass höö.

2   En Skattevthiord till Norre skattegården i
    Kålsta och hafuer i byemåll 16 allna bred
    åker. folio 65.
A   Östergierdet vthsäde            5 3/4 tunna
B   Westergierdet vthsäde         5 tunneland
C   Engh till 14 lass höö.

3   En Skattevthiord eller en ottingh som
    kommer skattegården Hagen till. Och hafuer
    i byemåll 6 alnar bred åker  folio 52.
A    Vthsäde i Östergierdet            2 1/4 tunna
B   
Wästergierdet vthsäde            1 3/4 tunna
C   Engh till 5 lass höö.

4   En Cronevthiord eller 1 otting som brukas
    till Sibbridt. Och hafuer i byemåll 6 alnar
    bred åker.
A   Östergierdet vthsäde               2 1/4 tunna
B   Wästergierdet vthsäde            1 3/4 tunna
C   Engh till 5 lass höö

5   En Frelsevthiord som lyder till Frössengh.
    Hafuer i byemåll 4 alnar bred åker.
A   I Östergierdet såås            1 ½ tunna
B   J Westergierdet såås         1 1/4 tunna
C   Engh till 4 lass höö.
    Nödtorfftigh skogh och vthmarck.

6   Eghbola Cronetorp            -
    fins i Jordebokan för en Cronevthiord i
    Suanshals sochn
D   Ett åhrs vthsäde         3 ½ tunna
E   andra åhrs vthsäde      6 tunnor
F   Eng i gierden till 3 lass höö.


(Text på kartbilden:)

starck leera

starck leera

starck leera

Skeenwaldz engh

Här på denne sidan
tager Hillingzsta och
Hagens ägor wid.

Leerblandat iord

gierdes engh

Leer blandat iord

gierdes eng

Här på denne sijdan tager
Jngewaldztorp och Häijla ägor
wid

Leerblandat jord

Muliord

muljord

Scala ulnarum.

1 Troligen gömmer sig Sochn under fliken, som inte
scannats in nedviken