D10b:056                                        folio
Heeda Sochn                     56

Haddetorp                         58
Tiughby                              59
Jsberga                              61
Sijck                                  62
Suänstorp                           63
Eghbola                              64
Kåålsta                               65
Dijsewe                              66
Munckenghen                     66
Waldby                              67
Häggesta                            69
Tuna                                  70
Torpelycka                        70
Jusbergh                            71
Heeda                               72
Jättinghsta                          73