D10b:058


(Rubrik:)

Heeda Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Haddetorp Cronehemman         1.
A   Vthsäde i Norregierdet         11 3/4 tunna
B   Vthsäde1 i Södregierdet         12 tunnor
C   Engh till 30 Lass höö.

D   En kalfhaghe.

E    En squaltequarn
    flere lägenheeter eller nyttigheeter fins
    der intit.


(Text på kartbilden:)

Kalfhage
Här tager Hade ägor wid.
Leeerjord
Leerjord
god eng
god hård waldz eng
denna bäck skilger Haddetorp och Dijse- wed ått.
Leerjord
Eng
Här tager och Waldby ägor wid

Scala ulnarum


1   Vthsade ms