D10b:059 - 060


(Rubrik:)
Heeda Sochn
Notarum Explicatio 1   Tiughby Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker
A   Ett åhrs vthsäde               12 ½ tunna
B   annat åhrs vthsäde            13 tunnor
C   Engh till 20 lass höö.

2   Frelsehemman Jbidem         1
    Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker. Och ähr lijka
    så stor i alle lägenheeter som näst förskrefne cronehem-
    man.

3   Tiughby Cronehemman      1.
    Hafuer i byemåll 9 alnar bred åker.
A   Ett åhrs vthsade1               6 1/4 tunna
B   Andra åhrs vthsäde            6 ½ tunna
C   Engh till             10 lass höö.

4   Cronehemman Jbidem         1.
    Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker.
A   Ett åhrs vthsäde            12 ½ tunna
B   Andra åhret såås         13 tunnor
C   Engh till 20 lass höö.

5   Frelsehemman Jbidem         1.
    Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker
    Och ähr lijka så stor i alla lägenheeter som
    näst förskrefne cronehemman

6   Frelsehemman Jbidem         1.
    Hafuer i byemåll 18 alnar bred åker
A   Ett åhrs vthsäde                  12 ½ tunna
B   annat åhrs vthsäde              13 tunnor
C   Engh till 20 lass höö.

7   En Skattevthiord til Kålsta. folio 65.
    Hafuer i byeskiffte 9 alnar bred åker
A   Ett åhrs vthsäde                6 1/4 tunna
B   Annat åhrs vthsäde            6 ½ tunna
C   Engh till 10 lass höö.

Till ofuanbenemnte Tiughby ähr inga flere nyttigh-
heeter. Vthan någet mulebete.


(Text på kartan:)

Här tager Norrö ägor wid
Måssigh eng
Här på denna sidan tager Kålsta ägor wid.
Leerjord
Hårdwaldz Engh
Leerblandat iord
Leerjord
Leerjord
Här tager Dijsewe ägor wid
Lind
Lind

Scala ulnarum
1 Fel för vthsäde