D10b:061


(Rubrik:)
Heeda Sochn
Notarum Explicatio 1   Jsberga cronehemman       1
    hafuer i byemål 65
    alnar bred åker.
A  i Westergierdet såås      14 4/5 tunna
B   i Östergierdet såås        
14 4/5 tunna
C   Engh till 12 lass höö.

2   Cronehemman Jbidem      1   
    Hafuer i byemåll 65 al-
    na bred  åker.
A    i Westergierdet såås 
14 4/5 tunna
B   i Östergierdet såås     
14 4/5 tunna
C   Engh till 12 Lass höö.

D   En eng som Half-
    gården hafuer intit vthi
    vthan både heelgårdarna

    hafua henne enskijlt.

3   Cronehemman Jbidem      ½
    Hafuer i byemåll 20 alna
    bred åker.
A   i Westergierdet såås  
4 3/4 tunna
B   i Ostergierdet1 såås   
4 3/4 tunna
C  Engh till 10 Lass höö.

E    Åker enskijlt i Westergier-
    det. Vthsäde     4  tunnor
F   Åker enskijlt i Östergierdet
    Vthsäde 8 tunner.
G   En engh enskijlt jnräck
    nat i de 10 Lass höö.
H   Kyrckejord vthsäde i ½ tunna

    Flere Läggenheeter fins
    her intit. Vthan någet
    mulebete.

(Text på kartbilden:)

Kalf hage
Engh
örjord
örblandat jord
Hårdwaldz eng
Här på dene sijden tager Norrö wid så wijde
ifrån I intil K.
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Här tager Sijckz ägor widh
ödesåker
ödesåker
Här tager Jusbergz äger wid.

(Text på fliken:)

denne engen....
...ähr belägen i Norrö eng
Hårdwaldz eng1 Fel för Östergierdet