D10b:062


(Rubrik:)
Heedha Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Sijk Cronehemman      1
A   Ett åhrs vthsäde      {    2½ tunna         
B                                 {    14 ½ tunna
C   Annat åhrs vthsäde         25 tunneland
D   Eng till 14 Lass höö.
    Jngen skogh eller vthmarck.

(Text på kartan:)

örjord
skarp orjord1
Här tager Broby ägor wid
Hårdwaldz eng
Skiärf örjord
Här på denne sijdan tager Jsberga
Här tager Jusbergz ägor wid

Scala ulnarum


1 Fel för örjord