D10b:063 - 064


(Rubrik:)
Heeda Sochn

Notarum Explicatio.

1   Swenstorp Cronehemman      ½
A   Ett åhrs vthsäde                3 tunner
B   annat åhrs vthsäde            4 ½ tunna
C   Engh till 14 Lass höö.
    Jngen skog och ringa vthmarck.

Notarum Explicatio.

2   Eghbola Skattehemman         1
    Hafuer i byemåll 97 alnar bred åker
D  Vthsäde i Norregierdet        15 4/5 tunnor
E    J Södregierdet såås            16 1/5 tunnor
F    Engh till 40 Lass höö.

3    Frelsehemman jbidem        ½
     Hafuer i byemåll 19 alna bred åker
D   J Norregierdet såås            3 tunner
E   J Södregierdet såås            3 1/4 tunneland
F   Engh till 8 Lass höö

4   Cronohemman jbidem         1/4
    Hafuer i byemåll 19 alnar bred åker
D   i Norregierdet såås            3 tunnor
E   i Södregierdet såås            3 1/4 tunneland
F   Engh till 8 Lass höö.

5   En skattevthiord till Häggesta   folio 69.
    Denne vthiord ähr lijka stor med näst förskrefne
    ½ Cronehemman.

6   En skattevthiord Jbidem till Hagen folio 52
    Hafuer i byemåll 29 alna bred åker.
D   J Norregierdet såås            4 3/4 tunnor
E   i Sodregierdet1 sååas2    5 tunnor
F   Eng till 12 Lass höö

7   Cronevthiord jbidem            1.
    Hafuer i byemå<l> 10 alnar breed åker
                                        vthsäde i
D   Vthsäde i Norregierdet      1 1/4 tunna
E   Vthsäde i Södregierdet      1  4/5 tunnor
F   Engh till 4 Lass höö.
    Till Egbola ähr inga flere lagenheeter3

(Text på kartan, t.v.:)
Eng
Här tager Wallby ägor wid
ör jord
Här tager Stubbens ägor wid

(Kartbild, t.h.:)
Här tager Runnesta ägor wid.
Hårdwaldz eng
Lind
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Hårdwaldz engh
Leerjord
Lind
Leerjord
Här på denna sijdan skilier Kiälckesta.

Scala ulnarum

Fel för Södregierdet
Fel för såås
3 Fel för lägenheeter