D10b:065


(Rubrik:)
Heeda Sochn.

Notarum explicatio

1   Kålsta Skattehemman         ½
A   Vthsäde i   {Wästergierdet      10 tunnor
B                     {Östergierdet         8 4/5 tunnor
C   Engh till 20 Lass höö.
    Ofuanbenemte hemman hafuer 31 alnar
    i byemål.

2   Kålsta Skattehemman         1
    Hafuer i byemåll tuenne bord.
    Det första ähr 18 alna. Det andra 13 alnar
A   Vthsäde i Westergierdet på   {1 bordet   5 ½ tunna
                                                  {2 bordet   4 ½ tunna
B   i Östergierdet sas1 på            {1 bordet   5 tunnor
                                                  {2 bordet   3 4/5 tunna
NB
C   Engh på både borden till 20 Lass höö.

3   Cronehemman Jbidem         1.
    Hafuer tuenne bord i byemål. Det
    första ähr 26 alna det andra 13 alna.
A   i Westergierdet sås på    {1 bordet   8 1/4 tunna
                                           {2 bordet    4 ½ tunna
B    i Östergierdet sås1 på   {1 bordet   7 1/4 tunna
                                          {2 bordet   3 4/5 tunna
D   Engh till 28 Lass höö till
    både borden.

4   Cronevthiord Jbidem         1.
    Hafuer i byemall2 10 alnar bred
    åker
A   i Wästergierdet      3 1/4 tunna
B   i Östergierdet sås   2 3/4 tunna
C   Engh til 7 Lass höö.

NB   Skattegården hafuer en vth
    iord i Millingztorp folio 53.1.2.
    Noch en vthiord i Tiugby folio.

(Text på kartbilden:)

på denne sijdan tager Egbola egor wid
Hård waldz eng
Lindh
På denne sijdan tager Tiugby ägor wid
god hård waldz eng
Leerblan- dat jord
Leer blandat iord
Leer blandat iord
Bäcken ähr skildnaden emillan Kålsta och Hellingsta

Notandum
En skattevthiord till Skattegården här i Kålsta Numero 1
belägen i Hillingsta folio 52. transporterat.
Hafuer der i byemåll 16 alnar.
Vthsäde i    {Östergierdet   7 ½ tunna
                   {Wästergierdet 6 5/8 tunna
Eng till 5 Lass höö.

En skattevthiord till Skattegården här i Kålsta
Belägen i Millingztorp folio 53. Numero 2. transporterat.
Byemåll 16 alnar
Vthsäde i    {Östergierdet      5 3/4 tunna
                   {Westergierdet   5 tunnor
Engh till 14 Lass höö

Noch en skattevthiord till Skattegården här i Kålsta
belägen i Tiugby. transporterat. Byemåll
9 alnar.
Vthsäde   i {Östergierdet    6 1/4 tunna
                  {Wästergerdet    6 ½ tunna
Engh till 10 Lass höö.

1 Fel för sås
2 Fel för byemåll