D10b:066


(Rubrik:)
Heeda Sochn.
Notarum Explicatio 1   Dijsewe Frelsehemman         1.
    Hafuer i byemål      60 alnar bred åker.
A   Vthsäde i Norregierdet      18 tunner.
B   Vthsade1 i Östergierdet       12 ½ tunna
C    Engh till 26 Lass höö.
D    Enskijlt åker till frelsegårdet vthsäde          6 3/4 tunnor  
E    Enskijlt åker til frelsegården, vthsade1        3 3/4   tunnor
F   En squaltequarn

2   Cronehemman jbidem            1.
    Hafuer i byemåll 45 alnar bred aker2
A   Vthsäde i Norregierdet      13 ½ tunna
                                                    vthsäde
B   Vthsäde i Östergierdet         16 1/8 tunna
C   Engh till 15 Lass höö.

3   Skattehemman Jbidem               1/8
    Hafuer i byemåll 15 alnar bred aker.2
A   Vthsäde i Norregierdet         4 ½ tunna
B   Vthsäde i Sodregierdet3        5 3/4 tunna
C   Engh till 5 lass höö.

G   Munckengen en croneeng bergas till diuregården
      Åmebergh
4   Tuenne åkrar til Cronegården i Heeda: Vthsade1   ½ tunna
    Eng Jbidem till 2 såtan höö.

(Text på kartbilden:)

Här tager Tiugby ägor wid
Leerjord
Här tager Jsberga ägor wid
Beteshaga
Leerjord
Leerjord
Leer jord
Beteshaga
Leerjord
Här tager och Tiughby ägor wid
Leerjord
Här möter Walby äga

Scala ulnarum


1   Fel för vthsäde
2   Fel för åker
3   Fel för södregierdet