D10b:067 - 068


(Rubrik, delvis dold bakom uppvikt flik:)
[Heeda]   Sochn
Notarum Explicatio 1   Walby Skattehemman            1
    Hafuer i byemåll 51 aln bred åker
A   Vthsäde i    {Norregierdet      11 4/5 tunna
B                     {Södregierdet      10 3/4 tunna
C   Engh till 38 Lass höö.
P   Jbidem en vthiord kallas Palmebordet ähr en otting
    jord, och hafuer tillförne warit en cronejord rentat
    korn 5 spän. Huru hon ähr kommen till skattebörd
    weet ingen att berätta. Hafuer i byemåll 12 alna.
A   Norregierdet vthsäde            2 2/3 tunna
B   Södregierdet såås                 2 ½ tunna
C   Engh till 6 Lass höö.

2   Skattehemman Jbidem         ½
    Hafuer i byemåll 25 alna bred åker
A   Vthsäde i    {Norregierdet         5 3/4 tunna
B                     {Sodregierdet1        5 1/4 tunna
C   Engh till 20 Lass höö.

3   Espegården i Walby Cronehemman         1.
    Hafuer i byemåll 25 alna bred åker
A   Vthsäde i       {Norregierdet      5 3/4   tunna
B                        {Södregierdet      5 1/4 tunna
C   Engh till 20 Lass höö.

4   Broogården i Walby Cronehemman      1.
    Hafuer i byemåll 49 alna bred åker.
A   Vthsäde i    {Norregierdet      11 1/4 tunna
B                     {Södregierdet      10 1/4 tunna
C   Engh till 26 Lass höö
    Till detta hemman ähr en sqwalteqwarn. Numero
    4

5   Norregården i Walby Cronehemman      1.
    Hafuer i byemåll 49 alna bred åker.
A   Vthsäde i    {Norregierdet         11 1/4 tunna
B                     {Sodregierdet1        10 1/4   tunna
C   Engh till 26 Lass höö

6   Cronehemman Jbidem                        ½
    Hafuer i byemåll 25 alna bred åker
A   Vthsäde i   {Norregierdet      5 3/4 tunna
B                    {Södregierdet      5 1/4 tunna
C   Engh till 20 Lass höö.

2   En sqwalteqwarn til ½ Skattegården.

    Till ofuanbemälte Walby ähr nödtorfftig vthmarck och
    någen skog

(Text på kartbilden:)

Här tager Dijse we ägor wid
Leer iord
Leer iord
Betes wald
Hårdwaldz Engh
Leerjord
Här tager Häg- gesta ägor widh
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
gierdes engh
Walby eng kallas Willåttingz enghen

Scala ulnarum


1   Fel för Södregierdet