D10b:07


(Rubrik:)

Harsta Sochn

Notarum Explicatio A   Storlycka Cronehemman         1/4
B   Vthsäde som åhrligen sås   1 3/4 tunneland
C   Engh till 30 lass höö.
    Nödtorfftigh skog och vthmarck.

1   Lämminge Cronehemman      1.
    Hafuer i byemåll 15 alnar bred åker.
D   Ett åhrs vthsade1      11 tunnor
E   Annat åhrs vthsäde   10 tunnor
F   Engh till 9 lass höö

2. Lämminge Cronehemman      1.
    Hafuer i byemåll 12 alnar bredh åker.
D   Ett åhrs vthsäde         12 tunnor
E   Annat åhrs vthsäde   9 tunnor
F   Engh till 8 lass höö.

    Flere lägenheeter fins til ofuan bemälte
    Lämminge jntit.

G   En engh till Tyttorp i Kumbla Sochn till
    14 lass höö folio 37.


(Text på kartbilden:)

Hårdwaldhz engh

öriord

öriord

Kiär engh

Hårdwaldz enghElack skeen waldz eng

Elack skeen waldz eng

Här tager Tyttorps ägor wid

Leer jord

Leer jord

Leeriord

Här tager Tyttorps ägor wid

Leerjord

Leerjord

Hårdwaldz eng
1 Fel för vthsäde