D10b:071 - 072


(Rubrik, delvis dold bakom flik:)
[Heeda]   Sochn
Notarum Explicatio 1   Jusbergh Cronehemman         1
    Hafuer i byemåll tuenne bord eller skiftte. det första ähr
    24 alnar bredt det endra ähr 12 alnar.
A   Vthsäde i Norregierdet på   {1 skifttet   15 4/5 tunnor
                                                {2 skifttet   7 7/8 tunnor
B   Vthsade1 i Sodregierdet2 på   { 1 } skifttet   15 7/8 tunnor
                                                   { 2 }               8 1/4 tunnor
C   Engh till båda skiftten         till 24 Lass höö

2   Cronehemman Jbidem            1
    Hafuer i byemåll 36 alnar bred åker.
A   Vthsäde i Norregierdet      23 ½ tunnor
B   J Södregierdet                 24 1/8 tunnor
C   Engh till 24 lass höö.

3   Cronehemman jbidem            ½.
    Hafuer i byemåll 13 alnar bred åker.
A   Vthsäde i     { Norregierdet      7 ½ tunnor
B                      { Södregierdet      8 ½ tunnor
C   Engh till 10 lass höö.

4   Cronevthiord      1. til Öster Cronegården i Tuna
    Hafuer i byemåll 6 alnar bred åker
A   Vthsäde i    { Norregierdet      3 7/8 tunnor
B                     { Södregierdet      4 tunnor
C   Engh till 5 lass höö.

5    Heeda Cronehemman            1
    hafuer i byemåll med Jusbergh 13 alnar i
    Byemåll, både i åker och engh.
A   Vthsäde i   {Norregierdet   7 ½ tunnor
B                    {Södregierdet   8 ½ tunnor
C    Engh till 10 lass höö.
                            Enskijlt

(Sidan 72:)  
Notarum Explicatio D   Enskijlt åker i Norregierdet till
    Cronegården i Heeda. Vthsäde   5 tunnor
E   Enskijlt åker i Sodregierdet2 till Crone
    gården i Heeda:   Vthsäde   6 tunnor
    Åker i Dijsewe till Cronegården här i Heeda. Vthsäde
    ½ tunna. Eng till 2 såtar höö. Transporterat

F   Häradhzwalld som kappellanen i Heeda
    brukar. Vthsäde            4 ½ tunna
G   Häradzwald det andra åhrs vthsäde. 6 tunner
H   Engh tagen af häradzwalden til 16 las höö.
I   En åker som kappellanen brukar: vthsäde 3 3/4 tunna
K   och en åker som kapellanen brukar. Vthsade1 1/4 tunna
      Noch en åker i Jsberga som kappelanen
    brukar Vthsäde   fins der noterat folio.

6   Heeda kyrckia

7   Klåckaregård.

8   Heeda taall. eller Rätteplatzsen.

(Text på kartbilden:)

Beteswald
öhr och sånd iord
Här tager Brooby ägor wid
Örjord
Hårdwaldz Engh
Såndiord
Här tager Jsberga ägor widh
Här tager Tuna ägor widh
Betes wald
Leerblandat jord
Betes wald
sånd jord
såndjord
såndjord
ör och såndiord
Betes wald
Här tager Jätting-sta ägor wid
ör och såndjord
såndiord
såndiord
Här på denna sijdan tager Hadde<sta> ägor wid

Scala ulnarum
1 Fel för vthsäde
2 Fel för Södregierdet