D10b:073


(Rubrik:)
Heeda Sochn
Notarum Explicatio 1   Jättingsta Skattehemman      1   
    Hafuer tuenne skiftte i byemåll, det forsta1
    ähr 32 alnar det andra 16 alnar
A   Vthsäde i Norregierdet på   {1     }skifttet   }   9 1/4 tunnor
                                                 {2    }             }   18 ½ tunnor
B   Vthsade2 i Sodregierdet3 på     {1     } skifttet   {   8 3/4 tunnor
                                                     {2     }              { 17 ½ tunnor
C   Engh till både borden til 24 lass höö.

2   Skattehemman jbidem         ½.
    Hafuer i Byemåll 32 alnar bred åker.
A   Sås i Norregierdet       18 ½ tunna
B   i Södregierdet saas4      17 ½ tunna
C   Engh till 16 lass höö.

3   Jättingsta Cronehemman       1
    Hafuer i byemåll 24 alnar
A   Vthsäde i Norregierdet   13 3/4 tunna
B   J Södregierdet                13 ½ tunna
C   Engh till 12 lass höö

D   En vthiord Rentar 1 öre
    och ähr   Engh til/ 7 såtan höö

(Text på kartbilden:)

På denne sijdan tager Haggesta ägor wid
Leerjord
Leerjord
Beteshage
Lind
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Hård waldz Eng
Här på denne sijdan tager Tuna ägor wid
Lindh
Här på denne sijdan tager Jusbergz ägor wid
Leerjord
Måsse
Leerjord1   Fel för första
2-3   Fel för  Vthsäde i Södregierdet
4   Fel för såås