D10b:076


(Rubrik:)
Tolsta sochn

Notarum Explicatio.

1   Tolsta kyrcka

2   Prästgården i Tolsta          1
    Hafuer i byemåll 60 alnar bred åker
A   Vthsäde i Wästergierdet      11 3/4 tunnor
B   Södregierdet                        10 1/4 tunna
C   Norregierdet Vthsäde         4 tunnor
D   Engh till 26 lass höö

3   Cronehemman jbidem   <...>
    Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker
A                     { Westergierdet   4 3/4 tunna
B   Vthsäde i    { Södregierdet   3 3/4 tunna
C                     { Norregierdet   1 1/4 tunna
D   Engh till 8 lass höö.

4   En skattevthiord till Jngewaldz
    torp. folio 42.
A                       {Westergierdet   2 1/4 tunna
B   Vthsäde i      {Södregierdet   2 tunnor
C                        {Norregierdet   3/4 tunnor
D   Engh till 4 lass höö

(Text på kartbilden:)

Lind
Kalfhage
Leerjord
Här tager Vckleby ägor wid
Lind
Häst hage
Leerjord
Här på denna sidan tager Hästholms ägor wid
Leerjord
Hårdwaldz Engh
Här tager Näfsta ägor wid
Leerjord
Här möter Forsby ägor

Scala ulnarum