D 10 b :  077 - 078


(Rubrik:)
Tolsta Sochn

Notarum Explicatio.

1   Hanninghe Cronehemman            1.
    Hafuer i byemåll tuenne skiftte. det första ähr 28
    alnar, det andra 16 alnar bred åker.
A   Vthsäde i Södregierdet på   {1  } skifttet   {      12 ½ tunna
                                                { 2  }             {      7 1/4 tunna
B   Vthsäde i Norregierdet på   {1  } skifttet   {      12 tunner
                                                { 2  }             {      6 3/4 tunna
C   Engh till både skiftten       till 10 lass höö.

2    Cronehemman Jbidem               1.
    Hafuer i byemåll 24 alnar bred åker
A    Vthsäde i     { Södregierdet         11 tunnor
B                       { Norregierdet         10 1/8 tunnor
C   Engh till 6 lass höö.

3   Cronehemman Jbidem               1
    Hafuer i byemåll 24 alnar bred åker
A    Vthsäde i     { Södregierdet         11 tunnor
B                       { Norregierdet         10 1/8 tunnor
C   Engh till 6 lass höö

4    Hanningetorp Frelsehemman      1
    Hafuer i byemåll med Hanninge 24 alnar bred
    åker
A    Vthsade1 i     { Södregierdet         11 tunnor
B                       { Norregierdet          10 1/8 tunnor
C   Engh till 6 lass höö.
    Detta hemman hafuer och ägor i Torpa Lyckan
    och fins Annoterat. folio 70. Transporterat.
    Vthsäde i Norregierdet         3 tunnor
                    Södregierdet         2 ½ tunna

5   Hanningetorp Frelsehemman            1
    Hafuer i Byemåll 16 alar bred åker med Hannin-
    ge, både i åker och engh.
A   Vthsäde i     { Södregierdet            7 1/4 tunna
B                      { Norregierdet            6 3/4 tunna
C   Engh till 4 lass höö.
    Detta hemman hafuer och sine ägor i Torpalyckan
    och fins der huru mycket huar gård hafuer folio 70.
    Transporterat
    Vthsäde i      { Norregierdet   6 tunnor
                        { Södregierdet   5 tunnor
Jngen engh till Torpa Lyckan

(Text på kartbilden:)

Här tager Tolstaz ägor wid
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Leeerjord2
Leerjord
gierdes eng
gierdes eng
Här tager Näfsta ägor wid
Leerjord
Leerjord
Leerjord
gierdes engh
ödes åker
Leerjord
Leerjord
Hårdwaldz Eng
på denne sijdan tager Råby ovh Försby ägor wid

Scala ulnarum


Fel för vthsäde
2  Fel för Leerjord