D10b:008


(Rubrik:)

Harsta Sochn.

Notarum Explicatio A   Skeenelijdan Skattehemman      1/4
    Hafuer ett gierde, huilket åhrligen såås.
B   Åhrliget vthsäde                      4 tunneland
C   Engh med girdes engen till 20 lass höö.
    Ringa skog och vthmarck.

D   Sållarehemmet Cronetorp     -
    ähr taget af  Gunhylta ägor
E   Åhrligit vthsäde         1 tunneland
F   Sanck kiär eller Madengh till 10 lass höö.

H   Gunhyltan Cronehemman   1/4
    Hafuer ett gierde, huilket åhrligen sås.
I   Åhrliget vthsäde                  2½ tunnor
K   Engh till 12 lass höö.
    Liten vthmarck.


(Text på kartbilden:)

Bördigh hårdwaldz eng

muliord

gierdes eng

Sanck starwaldz eng

öriord

gierdes eng

kiärr eller madz engh

Scala ulnarum