D10b:080

(Rubrik:)
Lysinghz Häradh.

Notarum Explicatio.

1   Forsby Cronehemman   ½
    Hafuer i byemåll 17 alnar bred åker
A                     { Norregierdet      3 }
B   Vthsäde i    { Östergierdet      4 } tun-
C                     { Södregierdet   3/4 } na
D   Engh till 9 lass höö.
    Detta hemman hafuer vthiorder eller
    enskijlte ägor som giöra tilfyllest ½
    gård eftter det att det ähr ganska ringa
    ägor som han hafuer med byen i skiftte.
E   Vthiord i Södregierdet   3 1/4 tunna
F   Vthiord i Östergierdet   2 tunna

2   Forsby Cronehemman   ½
    Hafuer i byemåll 31 aln bred åker
A                     { Norregierdet         5 }
B   Vthsäde i    { Östergierdet          9 } tun-
C                     { Sodregierdet2    1 ½ } na
D   Engh till 9 lass höö.

3   Cronehemman  jbidem     ½
    Hafuer i byemåll 31 aln bred åker
A                     { Norregierdet          5 }
B   Vthsäde i    { Östergierdet           9 } tun-
C                     {  Södregierdet    1 1/4 } na
D   Engh till 9 lass höö.

4   Cronehemman jbidem      1
    Hafuer i byemåll 48 alnar.
A                     { Norregierdet        8 }
B   Vthsäde i    { Östergierdet       14 } tun-
C                     {  Södregierdet   2 1/4 } na
D   Engh till 14 lass höö.

G   En cronevthiord kallas Picketorp
    Vthsäde i Södregierdet ½ tunna
H   En cronevthjord i Östergierdet. Vth-
    säde                              3/4 tunna

I   En Engh som lydder halfparten
    till Tegneby. Och half till Forsby.
   
    Till ofuanbenemte Forsby ähr ingen
    skog eller vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Här tager Tolsta ägor wid
Leerjord
god engh
Leerblandat jord
Här tager Tägneby ägor wid
örjord
Leerjord
gierdes engh
Här på denna sidan tager Råby
Leerjord
Betes wald
gierdes engh
Leerjord

Scala ulnarum


1 Fel för Södregierdet