D10b:083


(Rubrik:)
Tolsta Sochn

Notarum Explicatio.

1   Vckleby Cronehemman         1.
       Hafuer i byemåll 16 alnar bred åker
A   Vthsäde i       { Norregierdet      17   } tunner
B                         {Sodregierdet1     16   }
C   Engh till 18 lass höö.

2   Cronehemman jbidem         1
   Hafuer i byemåll 16 alnar bred åker
A   Vthsäde i       { Norregierdet      17   } tunner
B                         {Södregierdet      16   }
C   Engh till 18 lass höö.

3   Cronehemman jbidem      1
   Hafuer i byemåll 16 alnar bred åker
A   Vthsäde i       { Norregierdet      17   } tunner
B                         {Södregierdet      16    }
C   Engh till 18 lass höö.

D   En engh till prestegården i Tålsta.
    Till denne ofuanbemälte Vcklaby ähe ingen skog eller
    vthmarck, vthan i Trädet.

(Text på kartbilden:)

Här tager Tuna ägor wid
Hård waldz eng
Leerblandat jord
Tompter
Leerblandat jord
Hårdwaldz engh
Leerblandat jord
På denne sijdan Näfsta ägor wid


1 Fel för Södregierdet