D10b:084


(Rubrik:)
Tolsta Sochn
Notarum Explicatio 1   Hästholmen Cronehemman        ½
    Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker
A   Vthsäde i   { Östergierdet      8 tunnor
B                     { Södregierdet     6 1/4 tunnor
C   Gierdes eng till 4 lass höö.
D   Eng i Alfwastraengen till
    5 lass höö

2   Cronehemman jbidem            ½
    ähr lika stort med det förra

3   Cronehemman jbidem            ½
    Ähr och lijka i alle lägenheeter
    med förskrefne hemman

4   Cronehemman jbidem            ½
    ähr och lika i alle lägenheeter

5   Cronehemman jbidem            ½
    ähr lijka stort med förskrefne
    hemman quo ad qualitatem
    et quantitatem

    Till heela byen ähr fiske
    watn i Wäteren. Och all
    sin eng hafuer heela byen
    i stora Alfuastra engen
    folio.

(Text på kartbilden:)

Här tager Alfuastra ägor wid.
Här möter Tolsta ägor
Leer jord
gierdes eng
Wäter Lacus
Här tager Tagneby1 ägor wid
örjord någet leerblandat
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Lerjord
Gierdes eng

Scala ulnarum


1 Fel för Tägneby