D10b:085 - 086


(Rubrik:)
Tolsta Sochn

Notarum Explicatio 1   Alvastra Klåster

2   Kungzgården. Alfwastra ähr fördeelt
    till 4 Cronehemman : alla lijka stora, både
    i åker och engh.
   
           Vthsäde till hele Alfwastra gård
A   Kwselyckan. Såås         21 tunna
B   Såndgiärdet                  38 3/4 tunna
C   Engegiärdet                  27 ½ tunna
D   Ålbeckzgiärdet            26 ½ tunna
E   Engh til heele gården      60 lass höö

3    Rudedammar
    Här till ähr ingen annan skog eller vthmarck
    än i diuregården Åmebergh
    fiske watn i Wäteren.

4    Den 1 Cronegården som ähr fordeelt1 af kungzgården
    Hafuer i byemåll 20 alnar bred aker2
A    Sår i Kuse Lyckan            5 ½ tunna 
B    Sår i Såndgiärdet              9 3/4 tunna
C   Vthsäde i Engegierdet        7 tunnor
D   Sår i Ålbeckzgierdet          6 ½  tunna
E   Engh till 14 lass höö

5   den 2 Cronegården
    ähr lijka i alle lägenheeter

6   det 3 Cronehemman
    ähr lijka i alle lägenheeter

7   det 4 Cronehemman
    ähr och lijka i alle lägenheeter.

8   Ålbäcken Cronehemman         1/4
F   Ett åhrs vthsäde            3 1/4 tunna
G   Engh till 12 lass höö.
    Jnga flere lägenheeter ähr til Ålbäcken.

(Text på kartbilden:)

Såndjord
Lind
Engh
Hårdwaldz engh med ekeskog vthi
Sånd jord
Sånd jord
örjord
sand jord
Wätter Lacus
god eng
Sånd iord
god eng
örjord
örjord
Lind
Hästhålms ägor taga her wid

Scala ulnarum1   Fel för fordeelt
2   Fel för åker