D10b:090 - 091


(Rubrik:)
Tålsta Sochn

Notarum Explicatio.

1   Älfuerum Cronehemman      1
A   Vthsäde i   { Norregierdet         15 3/4 tunna  
B                     { Södregierdet         15 3/4 tunna
C   Engh till 24 lass höö. fiskewatn i
    Wäteren. Detta hemman ähr beläget
    in vthi diuregården, på Åmeberg, och
    hafuer ingen annan vthmarck, eller
    mulebete.
G    En hästhage.


3    Mikelstorp vthsäde        3/4

2   Huije Cronehemman         1
D   Vthsäde i   { Norregierdet      7 tunnor
E                     { Södregiärdet      8 3/4 tunna
F   Engh till 20 lass höö.
    detta hemman hafuer en eng
    vthi en måsse ett stycke ifrån gården
    som här icke hunnde 1 noteras
    Ellieste och ähr detta hemman beläget
    vthi diuregarden1 på Åmeberg. och
    hafuer der sin vthmarck och mulebete.

(Text på kartbilden till vänster:)

Hästhage
Wäter Lacus
örjord
Engh

Eng
  med häsleskog

Scala ulnarum

(Text på kartbilden till höger:)

örjord
örjord
Hårdwaldz eng


Fel för kunde?
2 Fel för diuregården