D10b:092


(Rubrik:)
Tålsta Sochn

Notarum explicatio

1   Ett Torp wid Söder djuregårdz Leedet
A                     {            3/4 tunna
B   Vthsäde      {            3/4 tunna
C                     {            3/4 tunna
D                     {            ½ tunna   
    Örr och såndjord i alle wreterna

2   Ett torp wid det andra södre diuregårdz
    Leedet, wid store wägen
E    Vthsäde   {         1 ½ tunna
F                    {        1 ½ tunna
G   Eng till 4 såtan höö.

(Text på kartbilden:)

Wäter Lacus
såndh iord

Eng
sånd iord
sånd iord
Engh