D10b:093 


Ödesiö Sochn               folio         931

Rååby                           94
Kråketorp                     95
Åryd                             97
Ödesiöö                        98
Lycka                           100
Erstorp                         101
Swäm                           103
Ståpryd                         104
Kråkeryd                      105
Engh                             106
Skårperyd                     107
Maltmåssa                     108
Kwshult                          109
Brånnebol                     109
Råsholm                        110
Skräbergh                     111
Sunneryd                      112
Stafua                           113
Narbäck                       114
Påssarp                        114
Hålkebergh                   115
Munkerydh                   116
Näterij                          117
Lilla Kroockeek            118
Stora Kroockeek          119
Stafrebergh                   120
Harsbool                       121
Jursryd                          122
Norrebråten                  123
Rödebool                      124
Banckeby                      125
Glasfeall                        126
Bulsbooll                       127
Gumby                          128
Kapbool                        129
Clämmetstorp                130
Boobool                        131
Tyristebooll                    132
Anperyd                        133
Siggeryd                        134
Suäneby                        135
Hulan                            136
Siogetorp                      137
Sistorp                          138
Wijsiöen                        139
Kanickenäs                   140
Fooryd                         141     

(Högra spalten:)

                                     folio
Bårstebool                    142
Tällekullen                    143
Gräsbergh                    144
Bästekullen                   144
Vghlehult                      145
Fagerhult                      146
Skiälby                         147
Sundsiö                         148
Wäster Haddåsen         149
Lilla Smedstorp            150
Wantekullen                  150
Öster Haddåsen            151
Hafrekullen                   151
Suijnåsen                      152
Gyllinge                        153
Kulhult                         153
Kapparp                      154
Laakarp                       155
Öijea                            155
Gåsebool                     156
Bråten                         156
Brådderydh                  157
Åby                              159
Gran Lijdan                  160


1   Sidonummer till Ödesiö Sochn står överst på högra spalten