D10b:094 - 095


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio 1   Råby Frelsehemman          4
    Kråketorp Croneheman      2
    ähre alle 6 hemman lijka store
    både i åker och engh.
1   Frelsehemman i Råby         1
    Hafuer i byemåll 20 alna bred åker
A   Vthsäde i   { Norregierdet   14 tunnor
B                     {Södregierdet   13 tunnor
C   Engh till 26 lass höö.

2   Frelsehemman jbidem         1
    ähr lijka i alle lägenheeter.

3   Frelsehemman Jbidem         1
    ähr och lijka i alle lägenheeter

4  Frelsehemman jbidem         1
    ähr lijka i alle lägenheeter

5   Kråketorp Cronehemman      1
    Hafuer i byemåll med Råby
    20 alna bred åker.
A   i Norregierdet         14 tunnor
B   Södregierdet            13 tunnor
C   Engh till 26 laas höö.

6    Kråketorp Cronehemman   1
    Hafuer i byemåll 20 alna
    bred åker.
A   i Norregierdet            14 tunnor
B   i Södregierdet sås       13 tunnor
C   Engh till 26 lass höö.

    Till Kråketorp och Råby ähr
    nödtorfftigh vthmarck och ringa
    skog

(Text på kartbilden:)

Här tager Forby ägor wid
Här tager Tuna ägor wid
Här tager Häggesta ägor wid.
Hårdwaldz engh
suartmylla med steen vthi
suartmylla någet örblandat
Vthwald hård waldz eng
örjord
gierdes engh
Här tager Lundz ägor wid
suartmylla
med ör
vthi
Hårdwaldz engh
3/4 tunna Tompt
3/4 tunna Tompt

Scala ulnarum