D10b:097


(Rubrik:)
Ödesio1 Sochn

Notarum Explicatio

A   Åryd Cronehemman               ½
B   Vthsäde i     {Norregierdet       2 ½ tunna
C                      { Södregierdet      2 ½ tunna
D                      {Westergierdet      2 tunnor
E   Engh med gierdes engen till 20 lass
    höö.
    Skogh till Timber, suediefall wed
    och giersle så mycken som behöffues
    till gårdsens behoff.

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
gierdes engh
Enge hage
öriord
gierdes engh
öriord
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum


1   Fel för Ödesjö