D10b:Titelblad

    Geometrisk Jordebok
           öffwer
    Lyssingz Häradh J Ö-
    stergöthlandh Wästan
           stångh
    Innehållandes alle skatte och cronohemans
äghor och lägenheeter, bådhe till åkrer, engier, siöar, strömmar
qwarner, fiskewatn, humblegårder, vthjorder, tårp och tårpe-
                ställer, och alle andre nyttigh-
                            heeter.

Så att man all theras lägenheet, kan sigh
medh en hast, för ögonen ställa, och sedan
    thär aff hwart och ett hemans va-
        leur ehrkänna och diju-
                dicera.

    Pro Annis.
1639.   40. och 41

Affmätt och inlagt
            aff
Johan Larsson Groth