D11_001a

Pärm till jordebok D11, rygg med text:

D. Östergötlands län     11