D11_003

(Insidan till D11-s pärm med senare text:)

Reviderad och jämförd med Registret och
Jordeboken, i hvilken all vid registre-
ringen förglömda Chartor äro antekna-
de med 11    Stockholm den 16 julii 1812
              +                     Nils Westerstrand