D11_004 Register

Östergjöthland

Lähnet                    Häradet        Sochnen        Hemmans Namnet                Cartorne
                                                                                                                    Numero  Folium
                                           
                                                                             {Ösby                                1        3
                                                                             {Nybble                             2
                                                                              (a)
                                                                             {Jursla                                3        11
                                                    {Quillinge        {Krusenhof                        4        15
                                                    {                       {Ekeby                               5        19
                                                    {                         (b)
                                                    {                       {Ströya, samt Utjord          6        23
                                                    {                         till Frönäs
                                                    {
                                                    {                        {Österby            }
                                                    {                        {Skånstorp         }             7        27
                                                    {Hällesta           {Bårstorp och    }
                            {Bråbo            {                        {Stora Kattorp under Finspång
                            {                      {                         (c)  
                            {                      {                        {Östentorp                         8        31
                            {                      {
                            {                      {                        {Svartinge med
                            {                      {                        {underliggande torp          9        33
                            {                      {Eneby              {Lennarsberg                   10        37
                            {                      {                        {Prästehumpen,                10        37
                            {                      {                        {Utjordsäng till Prästgården        37 
                            {                      {
                            {                      {Risinge            Dofverstorp                     11        43
                            {                      {                        Wånga bergslag    1                                  
                            {   
Östergötland,      {Bråbo Sundbo {Tiälmo           {Arfvedstorp                   12        47               
Östanstång         {                        {                       {Undh                              13        51
                           {                        {                       {Unnstorpet och Motorpet  13   51 
                           {                        {
                           {                        {Tiällmo            Karstorp                         14        55
                           {                        {                                                    3
                           {           
                           {                        {Westerhuusby   Ringeby                         15        59
                           {                        {
                           {                        {                        {Norrumsby samt äng    16        61 
                           {                        {                        {till Elmdalen               
                           {                        {Mogata             (d)
                           {                        {                        {Åhsen samt äng till        17        65
                           {                        {                        {Gothsten och Holmby      
                           {Hammarkinds {                        {Fiskaretorpet                  17        65
                                                     {
                                                     {Skinberga        Bråberg                            18        69 
                                                     {                         (e)
                                                     {
                                                     {                        {Kongs ängen                   19        72
                                                     {Drothen           {Ludderhåf Kongs    }
                                                                               {Ladugården med      }     20        73 
                                                                               {underliggande torp   }
                                                                                                            2       
                                                                                                           20

Uthi boken /: på titelbladet Numero 6 :/ men elliest efter böckernes ordning
Numero    fins en Charta på Gusätter under Lösings härad, efter
och titel uti Krokek sochn, hwilkwn sochn dock effter Jordeboken
finns wara belägen uti Bråbo härad /    in fidem
                    (Namnet överstruket)

Folierne insattes och Reviderades
den 14 January Anno 1701

(Trasig nederkant med skadad text:)
Östergiötland ? Östan stångh, Bråbo och Hammarkind

(Senare bifogad flik t.h. med förklaring till noterna a till e)
(a)    {Ehlbyängen hörande till Nybble, Lådd-
        {by, Herregård, Norrköpings Stad, Hälla,
        {Capellansgården och Prästegården Numero 2 Sid    7

(b)    {Torpet Hagen                                                5        19
        {Dito Hyttan                                                    5        19
        {Urfjäll till Björsnäs                                        5        19

(c)    {Prästegårdens Augment                                7        27
        {Torpet Espröja                                               7        27
        {Dito Sandbäcken                                           7        27
        {Dito Lilla Kattorp                                          7        27     
        {Skräddaretorpet                                             7        27
        {Finsketorpet                                                   7        27
        {Äng till Jogestorp                                          7        27

(d)    {Torpet Warp                                          16        61
        {Dito Udden                                            16        61
        {Dito Kärrbotorpet                                  16        61
        { Dito Stämsel                                         16        61
        {Hälgelott                                                16        61
        {Intägten till Kårbo och Ramsdala         16        61

(e)    {Eklundstorpet                                        18        69
        {Åhbotorpet                                            18         69
        {Fagerhultsstugan                                   18        69
        {Sjötorpet                                                18        69