D11_006

(Kartakt inskannad i 3 delar;
D11_005 baksida
D11_006 Rubrik
D11_007 Kartbild och text
Rubrik:
)

Geometrisch Charta öfwer Ösby i Quillinge sochn
och Bråbo häradh belägen