D11_009

(Baksida till D11_010)

            2.
Nybble
Bråbo härad
Qvillinge sochn