D11_011

(Baksida till D11-013)

färdigh

Jursla
Bråbo härad
Qvillinge sochn