D11_012

(Rubrik till D11_013, där resten av texten kan läsas)

Geometrisch charta öfwer Jurssla i Qwillinge sochn och Bråbo härad