D11_016

(Baksida till D11_017)

Ekeby 5
Bråby härad
Qvillinge sochn