D11_017

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh öfwer Ekeby
uthi Bråbo häradh och Qwillinge sochn
belägin

     Notarum Explicatio

Numero                                                                          Åcker          Eng
                                                                                 Tunnor Cappar Lass
A. 1. Leeriordh med mylla                                        13        16
     2. Öhriordh                                                           12        8
A. 3. Dungiord                                                            -        16

    Wästra giärdet
B. 4. Swartmylla                                                         14       24
    5. Leeriord                                                               2        22
    6. Öhriordh                                                              2        5
B. 7. Dungiord                                                             5        16
J. 8. Långängen af skarp och mycket kiärf hårdwald                        30
    9. Gårdztompterne af hårdwald som förr har warit ödes åcker       6
K. 10. Dykiärss och Olufs Torpa ängen af staarwald                         36
    11. En kohage af ringa werdhe
H. 12. Torpet Haget hafwer en säde dungiordh         1        12
    Eng af staar och måssbåtten                                    -        -            6
T. 13. Torpet Hyttan ensäde af swartmylla                 -        24
    Eng af hårdhwald                                                    -        -            4
    14. Ödess åcker in alles                                          6        4
X. 15. En urfiäll Biörsnäss tillhörigt 

(Text runt lilla kartbilden uppe t.v.:)
Krogare hagen
Häradsmarken
Ättorp äng
Härads marken
Biörnsnäs ägor mötha på denna sidan
Gunnerstorp äng
Qvarnängen

(Text medsols runt stora kartbilden:)
Biörnsnäs ägor mötha på denna sidan
På denna sidan mötha Östby ägor
Ströya ägor mötha på denna sidan
Biörnwyks ägor mötha på denna sidan
Kodby ägor mötha på denna sidan

Scalam Stockholmensem Anno 1691
Gustaf Adolph Forss