D11_018

(Baksida till D11_019)

Ströya 6
Bråbo härad
Qwillinge sochn