D11_020

(Kartakt inskannad i tre delar:
D11_018 Baksida
D11_019 Text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D11_020 resten av kartbilden

Rubrik, som delvis fortsätter från D11_019, här kursivt:
)

Geometrisk afrytningh öfwer Strögia uthi Bråbo...
häradh och Qwillinge sochn belägin

Krusenhåfs ägor

Trönas ägor mötha på denna sidan
Lacus Brå wykan
Med starr bewuxen

(Lilla kartbilden:)
Krusenhåfs ägor