D11_023

(Kartakten inskannad i flera delar, här kan rubriken läsas:)

Geometrisch Charta öfwer Österby, Skånstorp, Bårstorp och Kattorp,
med des underlydande torpp i Hällesta sochn och Bråbo häradh