D11_027

(Baksida till D11_028 och D11_029)

Östertorp 8.
Bråbo härad
Hällesta sochn