D11_028

(Senare text till D11_029, som kan läsas här nere t.h.
under en uppvikt flik:
)

Reviderad och approberad 1730
warandes allenast att
observera det littera B innehåller
4 tunnor ithem 10 cappar