D11_030

(Baksida till D11_031, D11_032, D11_033 och D11_034)

Svärtinge
Bråbo härad
Eneby sochn