D11_031

(Kartakt inskannad i flera delar:
D11_031 Del av kartbild
D11_032 Rubrik och mycket liten del av kartbild
D11_033 Text Notarum Explicatio och mycket liten del av kartbild
D11_034 Resten av kartbilden
)

(Text på kartbilden, som fortsätter under D11_032:)

Anderstorps ägor möther (på denna sidan)
Kiärbrucks ägor möter
Lacus Glaan
Söderby ledings land
Lacus Glaan