D11_032

(Kartakt inskannad i flera delar:
D11_031 Del av kartbild
D11_032 Rubrik och mycket liten del av kartbild
D11_033 Text Notarum Explicatio och mycket liten del av kartbild
D11_034 Resten av kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrysk afrytningh öfwer Härregården Swärttinge uthi
Bråbo härad och Eneby sochn belägin

(Text på kartbilden, delvis fortsättande från D11_031 och till D11_034.)

(Anderstorps ägor möther) på denna sidan
Ringsta (ägor mötha på denna sidan)