D11_034

(Kartakt inskannad i flera delar:
D11_031 Del av kartbild
D11_032 Rubrik och mycket liten del av kartbild
D11_033 Text Notarum Explicatio och mycket liten del av kartbild
D11_034 Resten av kartbilden
)

(Text på denna del av kartbilden, delvis överlappande
 från föregående inskanning:
)

Ringsta ägor mötha på denna sidan
Swartinge Bondeby till hörigt
Swartinge herregård och Bondebys samfelte muhlebete
Lacus Glaan
Swartinge Bondebys ägor möther på denna sidan