D11_036

(Baksida till D11_037)

10
Lennarsberg
Bråbo härad
Eneby sochn