D11_039

(Baksida till D11_040 och D11_041)

färdig

11
Dofverstorp
Wånga Bergslagh1
Bråbo härad
Risinge sochn1

_________________
1) Skada på kartan